Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Fibromyalgie Score Risicofactoren Fibromyalgie Symptomen Fibromyalgie Behandeling Fibromyalgie & Medicatie Fibromyalgie & Voeding Fibromyalgie & Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Tips
Radboudumc onderzoek...

Het Radboudumc in Nijmegen gaat een groot nationaal onderzoek doen naar de pijngevoeligheid van Nederlanders. Dat moet leiden tot betere behandelingen voor mensen die voortdurend pijn hebben, maakte het academisch ziekenhuis woensdag bekend.

Een vitamine D-tekor...

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine welke onder invloed van zonlicht kan worden aangemaakt in de huid. Alleen in de periode mei tot en met oktober is de zon krachtig genoeg om te zorgen voor een adequate vitamine D aanmaak. Enkele voedingsmiddelen leveren daarnaast ook vitamine D, helaas is het vrijwel onmogelijk om voldoende vitamine D uit deze voedingsmiddelen te halen. Om die reden zijn we voor een goede vitamine D voorziening afhankelijk van vitamine D uit voedingssupplementen.

Afweersysteem darmen...

Het afweersysteem in de darmen kan een stof aanmaken die ervoor zorgt dat miljarden bacteriën die in het orgaan leven getolereerd worden. De stof komt onder andere vrij bij de afbraak van het aminozuur 'tryptofaan', dat zit in vlees, bananen, brood en kaas. Dit ondervonden onderzoekers van de afdeling Maag-, Lever- en Darmziekten van het Erasmus MC.

Naar boven

Untitled Document
De ziekte van Lyme: een onderschat probleem

Reguliere zorg schiet tekort Huisartsen herkennen de eerste lymeklachten veelal niet waardoor mensen een groot risico lopen op het ontwikkelen van chronische lyme. Onderzoek op Lyme wordt bij één op de drie patiënten geweigerd en meer dan de helft van de patiënten krijgt in eerste instantie een verkeerde diagnose voor de lymeklachten. Eén op de vijf patiënten heeft aangegeven naar het buitenland te zijn uitgeweken voor testen, diagnose of behandeling. Dit wordt veelal niet vergoed door de zorgverzekering. Ook voor een vervolgbehandeling zijn lymepatiënten, vaak tegen hoge (eigen) kosten, aangewezen op zorg in het buitenland of niet-reguliere zorg in Nederland. Zowel de waardering voor als het vertrouwen in de reguliere zorg in Nederland van lymepatiënten is dan ook laag.

Grote maatschappelijke gevolgen. De gevolgen van de tekortschietende zorg voor het dagelijks leven van lymepatiënten en de maatschappij zijn groot. Bijna tweederde van de respondenten uit het onderzoek is gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden, de helft van de respondenten heeft aangegeven dat zij nog slechts minder dan de helft van hun gewone dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren en tien tot dertig procent is afhankelijk van hulp voor dagelijkse activiteiten, mobiliteit of woonvoorzieningen. De kosten hiervoor worden wederom vaak uit eigen zak betaald. Er moeten juridische procedures gevoerd worden om erkenning te krijgen voor de ziekte in verband met het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid, het toekennen van een uitkering en vergoeding door de zorgverzekeraar. 

Ook voor wie studeert of naar school gaat kan de ziekte grote gevolgen hebben. Bij de helft van deze groep respondenten heeft de ziekte van Lyme geleid tot verzuim, leerproblemen, onderwijsachterstand of zelfs het beëindigen van de scholing/studie. Geld voor extra onderwijsondersteuning (het ‘rugzakje’) of een onderwijsvoorziening van het UWV werden nauwelijks toegekend aan deze groep. De ondervraagden gaven aan dat onderwijsinstel­lingen weinig tot heel weinig kennis hebben over de gevolgen van de ziekte van Lyme.

Aanbevelingen. De ziekte van Lyme is een onderschat probleem. Om de (h)erkenning voor toekomstige patiënten te verbeteren is het noodzakelijk dat de voorlichting aan huisartsen geïntensiveerd wordt en dat er een meldpunt komt voor klachten over de diagnose en behandeling van lymepatiënten.