Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Fibromyalgie Score Risicofactoren Fibromyalgie Symptomen Fibromyalgie Behandeling Fibromyalgie & Medicatie Fibromyalgie & Voeding Fibromyalgie & Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Tips
Radboudumc onderzoek...

Het Radboudumc in Nijmegen gaat een groot nationaal onderzoek doen naar de pijngevoeligheid van Nederlanders. Dat moet leiden tot betere behandelingen voor mensen die voortdurend pijn hebben, maakte het academisch ziekenhuis woensdag bekend.

Een vitamine D-tekor...

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine welke onder invloed van zonlicht kan worden aangemaakt in de huid. Alleen in de periode mei tot en met oktober is de zon krachtig genoeg om te zorgen voor een adequate vitamine D aanmaak. Enkele voedingsmiddelen leveren daarnaast ook vitamine D, helaas is het vrijwel onmogelijk om voldoende vitamine D uit deze voedingsmiddelen te halen. Om die reden zijn we voor een goede vitamine D voorziening afhankelijk van vitamine D uit voedingssupplementen.

Afweersysteem darmen...

Het afweersysteem in de darmen kan een stof aanmaken die ervoor zorgt dat miljarden bacteriën die in het orgaan leven getolereerd worden. De stof komt onder andere vrij bij de afbraak van het aminozuur 'tryptofaan', dat zit in vlees, bananen, brood en kaas. Dit ondervonden onderzoekers van de afdeling Maag-, Lever- en Darmziekten van het Erasmus MC.

Naar boven

Untitled Document
1,6 Miljoen pond aan subsidies voor 5 ME/CVS-onderzoeksprojecten

CVS/ME is een complexe en uitputtende aandoening die ongeveer 250.000 volwassenen en kinderen in het Verenigd Koninkrijk treft. Ingrijpende lichamelijke en geestelijke vermoeidheid, spier- en gewrichtspijn, verstoorde slaappatronen en concentratie- en geheugen problemen zijn enkele symptomen. De combinatie en de ernst van de symptomen varieert van patiënt tot patiënt, hierdoor is het een moeilijke aandoening om te diagnosticeren en te behandelen.
 
Daartoe heeft het MRC in februari 2011 een oproep gedaan tot het indienen van onderzoeksvoorstellen op dit gebied, tot een maximum van £1.500.000. Een oproep die tevens gericht was op het aanmoedigen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Tussen gevestigde CVS/ME onderzoekers en onderzoekers die nieuw zijn in dit veld, maar overtuigende wetenschappelijke referenties bezitten.
 
De belangrijkste onderzoekscriteria waren:
• Aandoeningen van het zenuwstelsel
• Cognitieve symptomen
• Vermoeidheid
• Ontregeling van het immuunsysteem (bijv. door virale infectie)
• Pijn
• Slaapstoornissen
 
In reactie op de hoge kwaliteit van de ontvangen aanvragen, besloot het MRC om een extra subsidie van £150,000 te verstrekken ter ondersteuning van het pakket aan succesvolle projecten.
 
De subsidies variëren van  £120,000 tot £450,000 en de beloonde aanvragers zijn:
 
Dr. Wan Ng, Universiteit van Newcastle
Prof. Julia Newton, Universiteit van Newcastle
Prof. Anne McArdle, Universiteit van Liverpool
Prof. David Nutt, Imperial College Londen
Dr. Carmine Pariante, King’s College Londen
 
De beloonde projecten zijn gericht op de eerder genoemde terreinen. Daarnaast zal het MRC binnenkort bekendmaken hoe het van plan is om onderzoeksactiviteiten te stimuleren die niet binnen deze criteria vallen.
 
Een volledige lijst van de vijf volledig gefinancierde programma’s volgt hieronder, samen met korte samenvattingen van de onderzoeksvoorstellen.
 
1. Het identificeren van de biologische vingerafdrukken van vermoeidheid
 
Hoofdonderzoeker: Dr Wan Ng
Instelling: Universiteit van Newcastle
 
Samenvatting:
 
Onderzoekers zullen het immuunsysteem analyseren van meer dan 500 patiënten met het primaire syndroom van Sjögren – een chronische aandoening met soortgelijke symptomen als CVS/ME, met inbegrip van intense vermoeidheid. Om  deze biologische “vingerafdrukken”  van vermoeidheid te helpen identificeren, zullen de wetenschappers kijken naar afwijkingen in het immuunsysteem van deze patiënten. Gehoopt wordt dat dit hun inzicht in de mechanismen van vermoeidheid zal verbeteren, om zo te komen tot de ontwikkeling van nieuwe behandelingen. Het biedt ook de hoop op een klinische test voor de diagnose van CVS/ME
 
2. Inzicht in de pathogenese van autonome dysfunctie bij het chronisch vermoeidheidssyndroom en de relatie met cognitieve stoornissen.
 
Hoofdonderzoeker: Professor Julia Newton
Instelling: Universiteit van Newcastle
 
Samenvatting:
 
Onderzocht zal worden wat de oorzaken van dysfunctie van het autonome zenuwstelsel zijn, aanwezig in 90 procent van de CVS/ME patiënten, en zich kenmerkend door duizeligheid en zich ‘licht’ in het hoofd voelen. Daarvoor gebruiken de onderzoekers functionele Magnetic Resonance Imaging (MRI). Dit om de bloedtoevoer naar de hersenen te meten en hoe die zich verhoudt tot de cognitieve dysfuncties van het zenuwstelsel. De onderzoekers hopen dat hun werk de basis zal leggen voor nieuwe diagnostische hulpmiddelen, een beter begrip van afwijkingen van het zenuwstelsel en de ontwikkeling van doelgerichte behandelingen om deze afwijkingen te herstellen.
 
3. Modulatie van afwijkende mitochondriale functie en cytokine-productie in skeletspieren van patiënten met CVS door aanvullende polyfenolen.
 
Hoofdonderzoeker: Professor Anne McArdle
Instelling: Universiteit van Liverpool (in samenwerking met de Universiteit van Leeds )
 
Samenvatting:
 
Om de energieopwekkende delen (mitochondriën) van spiercellen te bestuderen, zullen de wetenschappers een nieuw ontwikkelde techniek gebruiken. Sommige studies suggereerden dat de mitochondriën bij CVS/ME ontregeld zijn, wat leidt tot een energie tekort. De wetenschappers hopen dat zij hierdoor meer informatie krijgen over hoe CVS/ME zich ontwikkelt en uiteindelijk een chronische aandoening wordt.
 
4. Kan het verbeteren van de diepe slaap (SWS) het overdag functioneren van patiënten met CVS verbeteren?
 
Hoofdonderzoeker: Professor David Nutt
Instelling: Imperial College Londen
 
Samenvatting:
 
De verstoring van de slaap - een kernsymptoom van CVS/ME - zal door de onderzoekers bestudeerd worden. Deskundigen in CVS/ME, in slaap en in psychofarmacologie zullen een medicijn gebruiken om de diepe herstellende slaap bij CVS/ME patiënten te verbeteren, waarna het effect daarvan op hun hersenfunctie in de uren dat zij wakker zijn gemeten zal worden. Gehoopt wordt dat dit onderzoek meer inzicht zal geven in de wijze waarop slaapstoornissen CVS/ME patiënten beïnvloeden. Dit met het oog op de ontwikkeling van nieuwe therapieën.
 
5. Hardnekkige vermoeidheid beïnvloed door interferon-alpha: een nieuw immunologisch model voor het Chronisch Vermoeidheidssyndroom
 
Hoofdonderzoeker: Dr Carmine Pariante
Instelling: King’s College Londen
 
Samenvatting:
 
Wetenschappers zullen het effect van een proteïne genaamd interferon-alfa (IFN-alfa) op het immuunsysteem onderzoeken. IFN-alfa wordt geproduceerd als een beschermende reactie op een virale infectie en wordt meestal gebruikt om infecties zoals hepatitis-C te behandelen. IFN-alfa beïnvloedt ook vermoeidheid en griepachtige symptomen bij patiënten, symptomen die vergelijkbaar zijn met door CVS/ME patiënten ervaren symptomen. Het team zal patiënten die een behandeling met IFN-alfa voor Hepatitis C ondergaan gedurende een aantal maanden volgen. Dit om de ontstane biologische veranderingen m.b.t. de ontwikkeling van vermoeidheid te kunnen vastleggen. Hun werk kan tot een checklist van bloedmetingen leiden waardoor te voorspellen is wie CVS/ME zal ontwikkelen. Ook kunnen er eventueel nieuwe therapieën mee ontwikkeld worden.