Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Q10 verbetert veel s...

Mensen met fibromyalgie kunnen veel baat hebben bij co-enzym Q10. Behandeling met Q10 verbetert een brede reeks van psychische en klinische symptomen bij patiënten met fibromyalgie. Q10 vermindert ook ontstekingen, meldt CNS Neuroscience & Therapeutics.

Vitamine D pijnstill...

Suppletie met vitamine D kan pijn verlichten bij personen met chronische pijnklachten.

Depressief? Let op j...

Personen met een depressie kunnen veel baat hebben bij het eten van gezonde voeding. Goede voeding leidt tot een significante vermindering van klachten en in sommige gevallen tot een volledig herstel.

Naar boven

Untitled Document
Chronischevermoeidheidssyndroom en fibromyalgie : recente ontwikkelingen en fysiotherapeutische implicaties

CVS en fibromyalgie blijven controversiële onderwerpen, en fysiotherapie voor deze patiënten des te meer. In deze bijdrage integreren we de recente klinische en fundamentele onderzoeksresultaten in het klinisch redeneringsproces van CVS- en fibromyalgie-patiënten. Daarbij is het van belang om rekening te houden met het erger worden van de klachten onder invloed van lichamelijke inspanning, hetgeen gerelateerd is aan het verder ontregelen van het immuunstelsel door overdreven inspanning. Daarom zijn oefentherapieën met een lage tot matige intensiteit met korte oefenblokken en lange rustpauzes aangewezen, temeer om tegemoet te komen aan het vertraagd recuperatievermogen na inspanning. 

Deze principes dienen ook toegepast te worden in het dagelijks leven van de patiënt, hetgeen mogelijk is door het aanleren van pacing zelfmanagement. Voor fysiotherapie bij patiënten met een (comorbide) fibromyalgie is het van belang te beseffen dat er zowel perifere als centrale oorzaken zijn van de chronische veralgemeende pijnklachten. 

Perifeer is er in de musculatuur van patiënten met fibromyalgie een verstoorde vascularisatie, een verlaagde pijndrempel en een slechte energielevering, hetgeen resulteert in een musculaire hypoxie. De centrale pijnverwerkingsprocessen zijn bovendien ontregeld (centrale sensitisatie). Voor de fysiotherapie betekent dit dat oefentherapieën aan een lage intensiteit moeten voldoen en indien mogelijk in warm water moeten uitgevoerd worden. Ter desensitisatie van het centraal zenuwstelsel is het geven van educatie over pijnfysiologie aangewezen.