Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Fibromyalgie Score Risicofactoren Fibromyalgie Symptomen Fibromyalgie Behandeling Fibromyalgie & Medicatie Fibromyalgie & Voeding Fibromyalgie & Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Tips
Radboudumc onderzoek...

Het Radboudumc in Nijmegen gaat een groot nationaal onderzoek doen naar de pijngevoeligheid van Nederlanders. Dat moet leiden tot betere behandelingen voor mensen die voortdurend pijn hebben, maakte het academisch ziekenhuis woensdag bekend.

Een vitamine D-tekor...

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine welke onder invloed van zonlicht kan worden aangemaakt in de huid. Alleen in de periode mei tot en met oktober is de zon krachtig genoeg om te zorgen voor een adequate vitamine D aanmaak. Enkele voedingsmiddelen leveren daarnaast ook vitamine D, helaas is het vrijwel onmogelijk om voldoende vitamine D uit deze voedingsmiddelen te halen. Om die reden zijn we voor een goede vitamine D voorziening afhankelijk van vitamine D uit voedingssupplementen.

Afweersysteem darmen...

Het afweersysteem in de darmen kan een stof aanmaken die ervoor zorgt dat miljarden bacteriën die in het orgaan leven getolereerd worden. De stof komt onder andere vrij bij de afbraak van het aminozuur 'tryptofaan', dat zit in vlees, bananen, brood en kaas. Dit ondervonden onderzoekers van de afdeling Maag-, Lever- en Darmziekten van het Erasmus MC.

Naar boven

Untitled Document
Chronischevermoeidheidssyndroom en fibromyalgie : recente ontwikkelingen en fysiotherapeutische implicaties

CVS en fibromyalgie blijven controversiële onderwerpen, en fysiotherapie voor deze patiënten des te meer. In deze bijdrage integreren we de recente klinische en fundamentele onderzoeksresultaten in het klinisch redeneringsproces van CVS- en fibromyalgie-patiënten. Daarbij is het van belang om rekening te houden met het erger worden van de klachten onder invloed van lichamelijke inspanning, hetgeen gerelateerd is aan het verder ontregelen van het immuunstelsel door overdreven inspanning. Daarom zijn oefentherapieën met een lage tot matige intensiteit met korte oefenblokken en lange rustpauzes aangewezen, temeer om tegemoet te komen aan het vertraagd recuperatievermogen na inspanning. 

Deze principes dienen ook toegepast te worden in het dagelijks leven van de patiënt, hetgeen mogelijk is door het aanleren van pacing zelfmanagement. Voor fysiotherapie bij patiënten met een (comorbide) fibromyalgie is het van belang te beseffen dat er zowel perifere als centrale oorzaken zijn van de chronische veralgemeende pijnklachten. 

Perifeer is er in de musculatuur van patiënten met fibromyalgie een verstoorde vascularisatie, een verlaagde pijndrempel en een slechte energielevering, hetgeen resulteert in een musculaire hypoxie. De centrale pijnverwerkingsprocessen zijn bovendien ontregeld (centrale sensitisatie). Voor de fysiotherapie betekent dit dat oefentherapieën aan een lage intensiteit moeten voldoen en indien mogelijk in warm water moeten uitgevoerd worden. Ter desensitisatie van het centraal zenuwstelsel is het geven van educatie over pijnfysiologie aangewezen.