Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Fibromyalgie Score Risicofactoren Fibromyalgie Symptomen Fibromyalgie Behandeling Fibromyalgie & Medicatie Fibromyalgie & Voeding Fibromyalgie & Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Tips
Radboudumc onderzoek...

Het Radboudumc in Nijmegen gaat een groot nationaal onderzoek doen naar de pijngevoeligheid van Nederlanders. Dat moet leiden tot betere behandelingen voor mensen die voortdurend pijn hebben, maakte het academisch ziekenhuis woensdag bekend.

Een vitamine D-tekor...

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine welke onder invloed van zonlicht kan worden aangemaakt in de huid. Alleen in de periode mei tot en met oktober is de zon krachtig genoeg om te zorgen voor een adequate vitamine D aanmaak. Enkele voedingsmiddelen leveren daarnaast ook vitamine D, helaas is het vrijwel onmogelijk om voldoende vitamine D uit deze voedingsmiddelen te halen. Om die reden zijn we voor een goede vitamine D voorziening afhankelijk van vitamine D uit voedingssupplementen.

Afweersysteem darmen...

Het afweersysteem in de darmen kan een stof aanmaken die ervoor zorgt dat miljarden bacteriën die in het orgaan leven getolereerd worden. De stof komt onder andere vrij bij de afbraak van het aminozuur 'tryptofaan', dat zit in vlees, bananen, brood en kaas. Dit ondervonden onderzoekers van de afdeling Maag-, Lever- en Darmziekten van het Erasmus MC.

Naar boven

Untitled Document
Weinig opbrengst van labonderzoek bij verdenking fibromyalgie

Routinematige bepaling van het creatinekinase (CK) en thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) leveren zelden nieuwe inzichten op bij patiënten die zijn verwezen met klachten die passen bij fibromyalgie. Dat geldt in ieder geval voor de 373 overwegend vrouwelijke patiënten die werden verwezen naar de reumatologen van de Sint Maartenskliniek (Rheumatology. 2016; online 30 maart). Nienke Lesuis en collega’s bepaalden bij alle patiënten het CK en TSH. Daarnaast werden anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek verricht zoals gebruikelijk.

Het percentage patiënten met een afwijkend CK was – afhankelijk van de gekozen afkapwaarden – 7,5% (referentiewaarde: 171-470 U/l) of slechts 0,5% bij gebruik van de veel strengere referentiewaarden van de European Federation of the Neurological Societies. De 2 patiënten met een sterk verhoogd CK hadden geen afwijkende waarden bij herhaling van de test. Bij geen van de 28 patiënten met verhoogde waarden werd een spierziekte geconstateerd. De meesten hadden als einddiagnose ‘fibromyalgie’ (n = 25). Andere diagnosen waren osteoporose, gewrichtspijn, en ankyloserende spondylose. Ook de TSH-bepaling leidde niet tot alternatieve diagnosen. Bijna 5% had een afwijkende TSH-waarde, 3,5% te hoog en 1,4% te laag. Slechts 1 patiënt had een iets verlaagd vrij T4. Bij alle patiënten met afwijkende TSH-waarden werd de diagnose ‘fibromyalgie’ gesteld.

De onderzoekers concluderen dat CK en TSH niet routinematig moeten worden bepaald bij een vermoeden van fibromyalgie. Zij wijzen er wel op dat het gaat om een geselecteerde populatie. Bijna 1 op de 3 patiënten was verwezen voor een second opinion (29%). Mogelijk hadden artsen uit de eerste of tweede lijn patiënten met afwijkende CK- en TSH-waarden al naar andere specialisten verwezen of behandeld. Lesuis en collega’s verwachten wel dat hun conclusies generaliseerbaar zijn naar poliklinieken reumatologie.