Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Fibromyalgie Score Risicofactoren Fibromyalgie Symptomen Fibromyalgie Behandeling Fibromyalgie & Medicatie Fibromyalgie & Voeding Fibromyalgie & Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Tips
Radboudumc onderzoek...

Het Radboudumc in Nijmegen gaat een groot nationaal onderzoek doen naar de pijngevoeligheid van Nederlanders. Dat moet leiden tot betere behandelingen voor mensen die voortdurend pijn hebben, maakte het academisch ziekenhuis woensdag bekend.

Een vitamine D-tekor...

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine welke onder invloed van zonlicht kan worden aangemaakt in de huid. Alleen in de periode mei tot en met oktober is de zon krachtig genoeg om te zorgen voor een adequate vitamine D aanmaak. Enkele voedingsmiddelen leveren daarnaast ook vitamine D, helaas is het vrijwel onmogelijk om voldoende vitamine D uit deze voedingsmiddelen te halen. Om die reden zijn we voor een goede vitamine D voorziening afhankelijk van vitamine D uit voedingssupplementen.

Afweersysteem darmen...

Het afweersysteem in de darmen kan een stof aanmaken die ervoor zorgt dat miljarden bacteriën die in het orgaan leven getolereerd worden. De stof komt onder andere vrij bij de afbraak van het aminozuur 'tryptofaan', dat zit in vlees, bananen, brood en kaas. Dit ondervonden onderzoekers van de afdeling Maag-, Lever- en Darmziekten van het Erasmus MC.

Naar boven

Untitled Document
Verband tussen o.a. Migraine en PDS

Wat is big data eigenlijk? Kort gezegd is dit het toepassen van statistische modellen op zeer grote datasets. Dit wordt onder andere door grote bedrijven gedaan om online consumentengedrag te meten en koopgedrag te bevorderen. Maar de analysetechnieken van big data kunnen ook worden toegepast op geanonimiseerde medische gegevens afkomstig van zorgverzekeraars. En daaruit komen bruikbare inzichten naar voren voor de gezondheidspraktijk.

Migraine en PDS

Onderzoekers van de Universiteit van Chicago (VS) analyseerden de medische dossiers van 480.000 mensen[1]. Zo stuitten ze op een sterk genetisch verband tussen migraine en IBS (prikkelbaredarmsyndroom, PDS), wat erop duidt dat migraine een ontstekingscomponent heeft.
Ook bleken veel van de genen betrokken bij diabetes type 1 overeen te komen met die van hoge bloeddruk. Tot slot werden er belangrijke verbanden gevonden tussen astma, allergische rhinitis, osteoartritis en dermatitis, aandoeningen die regulier nauwelijks met elkaar in verband worden gebracht. Deze genetische gevoeligheden staan sterk onder invloed van omgevingsfactoren, via het epigenetisch milieu.

Bevestiging van eerdere inzichten

In 2006 liet een grootschalig onderzoek onder meer dan 25.000 mensen al zien dat mensen met migraine een 40 tot 80 procent hogere kans lopen ook IBS te hebben en andersom[2]. Ook de kansen op fibromyalgie en depressie bleken daarbij sterk verhoogd. Voordien bestond voor deze verbanden alleen anecdotisch bewijs. Het big data onderzoek is uitgevoerd met een cohort dat bijna een factor twintig groter is dan het onderzoek uit 2006. De kracht van het bewijs is dus sterk toegenomen en onderbouwt de ervaring die we ook binnen de natuurlijke gezondheidspraktijk al hadden.

Ziekteclassificatie mist verbanden

Naast interessante verbanden, leggen de resultaten uit het onderzoek ook een fundamenteel probleem bloot: standaard ziekteclassificaties, op basis van symptomen en anatomie, missen de belangrijke verbanden tussen ziekten met dezelfde onderliggende (genetische) risicofactoren. Zo zijn de verbanden niet terug te vinden in ICD-9 of in fenotypische classificaties.

Binnen ICD-9 wordt migraine geclassificeerd als neurologische aandoening, terwijl IBS geldt als een ontstekingsaandoening van de darm. Deze afbakening heeft een nadelig effect op de behandeling van deze aandoeningen, die altijd samen zou moeten gaan. Behandel je migraine, behandel je ook de darm en wat daar via de voeding binnenkomt.

Om dit ook regulier mogelijk te maken, stellen de onderzoekers een nieuw classificatiesysteem voor.
“Het grote aantal gezinnen binnen het onderzoek stelde ons in staat precieze inschattingen te maken van genetische en omgevingscorrelaties, waaruit we de overeenkomende oorzaken van veel verschillende aandoeningen konden halen. Met deze gegevens hebben we een nieuw classificatiesysteem gecreëerd voor ziekten dat gebaseerd is op hun intrinsieke biologie”, aldus de onderzoekers.

Bronnen: 1. Kanix Wang, Hallie Gaitsch, Hoifung Poon, Nancy J Cox & Andrey Rzhetsky, Classification of common human diseases derived from shared genetic and environmental determinants, Nature Genetics (2017)2. J Alexander Cole, Kenneth J Rothman, Howard J Cabral, Yuqing Zhang and Francis A Farraye, Migraine, fibromyalgia, and depression among people with IBS: a prevalence study, BMC Gastroenterology 2006 6:26