Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Vitamine D pijnstill...

Suppletie met vitamine D kan pijn verlichten bij personen met chronische pijnklachten.

Depressief? Let op j...

Personen met een depressie kunnen veel baat hebben bij het eten van gezonde voeding. Goede voeding leidt tot een significante vermindering van klachten en in sommige gevallen tot een volledig herstel.

Verband tussen o.a. ...

Big data legt verband tussen migraine en PDS/IBS. Onderzoek op basis van anonieme patiëntgegevens van 480.000 mensen legt verrassende genetische verbanden bloot tussen uiteenlopende aandoeningen. Deze verbanden – zoals tussen PDS/IBS en migraine – zijn niet terug te vinden in de huidige ziekteclassificatiesystemen. En er zijn nog meer verrassende verbanden.

Naar boven

Untitled Document
Vitamine D pijnstillend?

Voor de meta-analyse werden medische databanken gebruikt waaronder Medline, Embase en Cochrane Central Register of Controlled Trials. Er werden uiteindelijk negentien gerandomiseerde, klinische studies geselecteerd met in totaal 3436 proefpersonen. De studieduur varieerde van 1 tot 24 maanden en de dosis varieerde van 400 IE tot 100.000 IE per dag.

Om te onderzoeken of vitamine D-suppletie pijn kon verlichten werden de resultaten van acht studies opnieuw bekeken. Het betrof 1222 proefpersonen die een vitamine D-supplement kregen en 1235 personen die een placebo kregen. Suppletie met vitamine D leidde tot een significant sterkere vermindering van pijnklachten met gemiddeld 57% in vergelijking met de placebo. Het effect van vitamine D-suppletie was het grootst bij personen met chronische pijnklachten waaronder patiënten met artritis, lage rugpijn en fibromyalgie. Analyse van veertien studies met 1548 personen in de behandelgroep en 1430 proefpersonen in de placebogroep liet aan het einde van de volgperiodes geen significant verschil zien tussen beide groepen voor wat betreft hun pijnscores. Een andere analyse van vier onderzoeken toonde dat suppletie met 38% significant effectiever was bij de bestrijding van pijn dan een placebo.

Hoewel studies tot nu toe tegenstrijdige resultaten laten zien, zijn er aanwijzingen dat vitamine D kan bijdragen aan een vermindering van pijn bij personen met chronische pijnklachten.

Bron: Wu Z, Malihi Z, [..], Scragg R. Effect of Vitamin D Supplementation on Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Pain Physician 2016; 19(7):415-27