Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Gezondheidsraad advi...

De Gezondheidsraad adviseert nieuwe criteria voor de diagnose voor ME/CVS (voorheen vaak chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd). Dit advies legde de Gezondheidsraad op 19 maart voor aan de Tweede Kamer. Het advies is gebaseerd op een rapport van de Amerikaanse National Academy of Medicine uit 2015. Volgens de Gezondheidsraad moet ME/CVS niet meer gezien worden als syndroom, maar als een ziekte waarvan de klachten behandeld moeten worden. De symptomen kunnen verlicht worden met behulp van bijvoorbeeld medicatie of multidisciplinaire behandeling. Hoewel cognitieve gedragstherapie voorheen vaak geadviseerd werd, kan dat volgens de nieuwe richtlijnen nog wel, maar het ‘moet’ niet meer.

Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Magnesium vermindert...

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo.

Naar boven

Untitled Document
Rol van Co-Enzym Q10 tekorten bij CVS / ME

Bij CVS/ME kunnen afwijkingen zoals ontstekingen en oxidatie mede een oorzaak zijn van het ziektepatroon. Co-enzym Q10 (CoQ10) speelt een belangrijke rol als essentiële cofactor voor de productie van ATP in de mitochondriën en heeft tevens krachtige antioxidante eigenschappen. Recentelijk werd een voorpublicatie geplaatst over een onderzoek van Maes et al naar tekorten van co-enzym Q10 bij mensen met CVS/ME.
 
Van 58 mensen met CVS/ME en 22 controlepersonen werden de plasmawaarden CoQ10 gemeten. Hierbij werd gekeken naar de relatie van CoQ10 en de ernst van de klachten als gevolg van CVS/ME. Dit werd bepaald door de FibroFatigue (FF) schaal. De CoQ10 plasmawaarden waren aanmerkelijk lager dan in de normale controlegroep. Tot 44,8% van de CVS/ME patiënten hadden lagere waarden dan de laagste CoQ10 waarde die gemeten werd in de controlegroep (490 mug/L).

Bij CVS/ME was er een duidelijke en directe relatie tussen CoQ10 en de totale score op de FF schaal, vermoeidheid en autonome symptomen. Deelnemers met erg lage CoQ10 niveaus (390 mug/L) leden aanmerkelijk meer aan concentratie- en geheugenverstoringen. De resultaten laten zien dat verlaagde niveaus van CoQ10 een rol kunnen spelen in de pathosfysiologie van CVS/ME en dat symptomen als vermoeidheid en autonome en neurocognitieve symptomen veroorzaakt kunnen worden door een tekort aan CoQ10. De uitkomsten suggereren dat patiënten met CVS/Me voordeel kunnen hebben van suppletie met CoQ10 om hun niveaus van dit co-enzym te normaliseren.
 
Bron: Maes M, Mihaylova I, Kubera M, Uytterhoeven M, Vrydags N, Bosmans E.
Coenzyme Q10 deficiency in myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome (ME/CFS) is related to fatigue, autonomic and neurocognitive symptoms and is another risk factor explaining the early mortality in ME/CFS due to cardi. Neuro Endocrinol Lett.;30(4).