Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Gezondheidsraad advi...

De Gezondheidsraad adviseert nieuwe criteria voor de diagnose voor ME/CVS (voorheen vaak chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd). Dit advies legde de Gezondheidsraad op 19 maart voor aan de Tweede Kamer. Het advies is gebaseerd op een rapport van de Amerikaanse National Academy of Medicine uit 2015. Volgens de Gezondheidsraad moet ME/CVS niet meer gezien worden als syndroom, maar als een ziekte waarvan de klachten behandeld moeten worden. De symptomen kunnen verlicht worden met behulp van bijvoorbeeld medicatie of multidisciplinaire behandeling. Hoewel cognitieve gedragstherapie voorheen vaak geadviseerd werd, kan dat volgens de nieuwe richtlijnen nog wel, maar het ‘moet’ niet meer.

Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Magnesium vermindert...

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo.

Naar boven

Untitled Document
Yoga vermindert pijn bij fibromyalgie

Uit het onderzoek, gepubliceerd in het vakblad Pain, bleek dat patiënten met fibromyalgie veel baat hadden bij het wekelijks beoefenen van yoga. Van de groep die deelnam aan de lessen had meer dan de helft minder last van symptomen als pijn, vermoeidheid en stijfheid.
 
Een controlegroep die hun huidige behandeling bleven ondergaan, gaven geen enkele verandering in symptomen aan. Volgens hoofdonderzoeker en psycholoog James Carson wordt patiënten vaak beweging aangeraden, maar is het te pijnlijk voor ze en zijn de lessen niet voor hun op maat gemaakt.
 
Carson en zijn collega's stelden een sessie van twee uur samen die bestond uit 40 minuten yoga-oefeningen en 80 minuten mediteren, ademhalingsoefeningen en een groepdiscussie over het omgaan met pijn. De patiënten in de yogagroep kregen ook een DVD met instructies en werden aangemoedigd om dagelijks thuis oefeningen te doen.
Aan dit onderzoek werkten enkel vrouwen mee en de resultaten zijn veelbelovend. Volgens de onderzoekers moet grootschaliger onderzoek uitwijzen of het effect ook geldt bij grotere groepen en mannen.