Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Gezondheidsraad advi...

De Gezondheidsraad adviseert nieuwe criteria voor de diagnose voor ME/CVS (voorheen vaak chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd). Dit advies legde de Gezondheidsraad op 19 maart voor aan de Tweede Kamer. Het advies is gebaseerd op een rapport van de Amerikaanse National Academy of Medicine uit 2015. Volgens de Gezondheidsraad moet ME/CVS niet meer gezien worden als syndroom, maar als een ziekte waarvan de klachten behandeld moeten worden. De symptomen kunnen verlicht worden met behulp van bijvoorbeeld medicatie of multidisciplinaire behandeling. Hoewel cognitieve gedragstherapie voorheen vaak geadviseerd werd, kan dat volgens de nieuwe richtlijnen nog wel, maar het ‘moet’ niet meer.

Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Magnesium vermindert...

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo.

Naar boven

Untitled Document
De ziekte van Lyme: een onderschat probleem

Reguliere zorg schiet tekort Huisartsen herkennen de eerste lymeklachten veelal niet waardoor mensen een groot risico lopen op het ontwikkelen van chronische lyme. Onderzoek op Lyme wordt bij één op de drie patiënten geweigerd en meer dan de helft van de patiënten krijgt in eerste instantie een verkeerde diagnose voor de lymeklachten. Eén op de vijf patiënten heeft aangegeven naar het buitenland te zijn uitgeweken voor testen, diagnose of behandeling. Dit wordt veelal niet vergoed door de zorgverzekering. Ook voor een vervolgbehandeling zijn lymepatiënten, vaak tegen hoge (eigen) kosten, aangewezen op zorg in het buitenland of niet-reguliere zorg in Nederland. Zowel de waardering voor als het vertrouwen in de reguliere zorg in Nederland van lymepatiënten is dan ook laag.

Grote maatschappelijke gevolgen. De gevolgen van de tekortschietende zorg voor het dagelijks leven van lymepatiënten en de maatschappij zijn groot. Bijna tweederde van de respondenten uit het onderzoek is gedeeltelijk arbeidsongeschikt geworden, de helft van de respondenten heeft aangegeven dat zij nog slechts minder dan de helft van hun gewone dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren en tien tot dertig procent is afhankelijk van hulp voor dagelijkse activiteiten, mobiliteit of woonvoorzieningen. De kosten hiervoor worden wederom vaak uit eigen zak betaald. Er moeten juridische procedures gevoerd worden om erkenning te krijgen voor de ziekte in verband met het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid, het toekennen van een uitkering en vergoeding door de zorgverzekeraar. 

Ook voor wie studeert of naar school gaat kan de ziekte grote gevolgen hebben. Bij de helft van deze groep respondenten heeft de ziekte van Lyme geleid tot verzuim, leerproblemen, onderwijsachterstand of zelfs het beëindigen van de scholing/studie. Geld voor extra onderwijsondersteuning (het ‘rugzakje’) of een onderwijsvoorziening van het UWV werden nauwelijks toegekend aan deze groep. De ondervraagden gaven aan dat onderwijsinstel­lingen weinig tot heel weinig kennis hebben over de gevolgen van de ziekte van Lyme.

Aanbevelingen. De ziekte van Lyme is een onderschat probleem. Om de (h)erkenning voor toekomstige patiënten te verbeteren is het noodzakelijk dat de voorlichting aan huisartsen geïntensiveerd wordt en dat er een meldpunt komt voor klachten over de diagnose en behandeling van lymepatiënten.