Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Gezondheidsraad advi...

De Gezondheidsraad adviseert nieuwe criteria voor de diagnose voor ME/CVS (voorheen vaak chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd). Dit advies legde de Gezondheidsraad op 19 maart voor aan de Tweede Kamer. Het advies is gebaseerd op een rapport van de Amerikaanse National Academy of Medicine uit 2015. Volgens de Gezondheidsraad moet ME/CVS niet meer gezien worden als syndroom, maar als een ziekte waarvan de klachten behandeld moeten worden. De symptomen kunnen verlicht worden met behulp van bijvoorbeeld medicatie of multidisciplinaire behandeling. Hoewel cognitieve gedragstherapie voorheen vaak geadviseerd werd, kan dat volgens de nieuwe richtlijnen nog wel, maar het ‘moet’ niet meer.

Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Magnesium vermindert...

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo.

Naar boven

Untitled Document
Chronischevermoeidheidssyndroom en fibromyalgie : recente ontwikkelingen en fysiotherapeutische implicaties

CVS en fibromyalgie blijven controversiële onderwerpen, en fysiotherapie voor deze patiënten des te meer. In deze bijdrage integreren we de recente klinische en fundamentele onderzoeksresultaten in het klinisch redeneringsproces van CVS- en fibromyalgie-patiënten. Daarbij is het van belang om rekening te houden met het erger worden van de klachten onder invloed van lichamelijke inspanning, hetgeen gerelateerd is aan het verder ontregelen van het immuunstelsel door overdreven inspanning. Daarom zijn oefentherapieën met een lage tot matige intensiteit met korte oefenblokken en lange rustpauzes aangewezen, temeer om tegemoet te komen aan het vertraagd recuperatievermogen na inspanning. 

Deze principes dienen ook toegepast te worden in het dagelijks leven van de patiënt, hetgeen mogelijk is door het aanleren van pacing zelfmanagement. Voor fysiotherapie bij patiënten met een (comorbide) fibromyalgie is het van belang te beseffen dat er zowel perifere als centrale oorzaken zijn van de chronische veralgemeende pijnklachten. 

Perifeer is er in de musculatuur van patiënten met fibromyalgie een verstoorde vascularisatie, een verlaagde pijndrempel en een slechte energielevering, hetgeen resulteert in een musculaire hypoxie. De centrale pijnverwerkingsprocessen zijn bovendien ontregeld (centrale sensitisatie). Voor de fysiotherapie betekent dit dat oefentherapieën aan een lage intensiteit moeten voldoen en indien mogelijk in warm water moeten uitgevoerd worden. Ter desensitisatie van het centraal zenuwstelsel is het geven van educatie over pijnfysiologie aangewezen.