Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Gezondheidsraad advi...

De Gezondheidsraad adviseert nieuwe criteria voor de diagnose voor ME/CVS (voorheen vaak chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd). Dit advies legde de Gezondheidsraad op 19 maart voor aan de Tweede Kamer. Het advies is gebaseerd op een rapport van de Amerikaanse National Academy of Medicine uit 2015. Volgens de Gezondheidsraad moet ME/CVS niet meer gezien worden als syndroom, maar als een ziekte waarvan de klachten behandeld moeten worden. De symptomen kunnen verlicht worden met behulp van bijvoorbeeld medicatie of multidisciplinaire behandeling. Hoewel cognitieve gedragstherapie voorheen vaak geadviseerd werd, kan dat volgens de nieuwe richtlijnen nog wel, maar het ‘moet’ niet meer.

Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Magnesium vermindert...

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo.

Naar boven

Untitled Document
Richtlijn CVS veroorzaakt discussie

Eerder mislukte al een poging om tot een overeenstemming te komen, tussen, artsen, psychologen en patiënten. Na bemiddeling door oud-staats-secretaris Hans Simons zijn de partijen opnieuw rond de tafel gaan zitten om te pogen tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. De thans aangenomen richtlijn wordt echter door de twee patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij het chronisch vermoeidheidssyndroom afgewezen.

Er is verschil van mening over de aanpak van de klachten d.m.v. de zogenoemde cognitieve gedragstherapie (CGT). Dit is een vorm van psychotherapie, die wel bewezen heeft te werken bij patiënten met het chronisch vermoeidsheidssyndroom.

Daarnaast bestaat er onenigheid omtrent de oorzaak van de klachten, waarbij de vraag vooral centraal staat in hoeverre een medische oorzaak verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klachten. Artsen zijn geen voorstander van het doen van een uitputtende zoektocht naar een medische verklaring voor de moeheid.