Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Magnesium vermindert...

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo.

Oscillations in Spec...

A new study from the U.K. shows that oscillations, or variations, in specific brain waves seem to correlate with fibromyalgia (FM) pain symptoms and fatigue in a small group of female patients. Findings from the study, “Altered theta oscillations in resting EEG of fibromyalgia syndrome patients,” can be found in the European Journal of Pain.

Naar boven

Untitled Document
Effecten van vitamine D bij fibromyalgie in een gerandomiseerd onderzoek

Het doel van deze studie was om de rol van vitamine D bij fibromyalgiepatiënten te onderzoeken en te kijken of het normaliseren van het  calcidiolgehalte, bij patiënten met aanvankelijk een laag gehalte, de symptomen kan verminderen. Auteurs beschrijven geen hypothese waarom  vitamine D tekort zou samenhangen met meer pijn.

Dertig personen waarbij de diagnose fibromyalgie en een laag calcidiolgehalte (onder de 80 nmol/l) was vastgesteld, deden mee aan het onderzoek. Zij werden at random toegewezen aan de onderzoeksgroep of de controlegroep. Afhankelijk van het calcidiolgehalte kreeg de onderzoeksgroep een bepaalde dosering vitamine D. De controlegroep kreeg een placebo. De groep werd 25 weken gevolgd. In week 5 en week 13 werd het calcidiolgehalte opnieuw gemeten en  werd de dosis vitamine D in de onderzoeksgroep eventueel aangepast. In week 25 werd gestopt met het geven van vitamine D l of placebo. In week 49 volgde een follow-up. Primaire uitkomstmaat was de mate van pijn in de afgelopen zeven dagen, gemeten op een visueel analoge schaal.

Wanneer gekeken wordt naar het calcidiolgehalte, verschilden de groepen bij aanvang niet van elkaar. Hoewel er in beide groepen een stijging van het calcidiolgehalte te zien was in de eerste weken, was er toch een statistisch significant verschil ten gunste van de onderzoeksgroep. Bij de follow-up bleek in beide groepen het calcidiolgehalte weer bijna gelijk te zijn.Bij aanvang was er geen verschil tussen de groepen, wat betreft de mate van pijn die zij ervoeren. Bij de onderzoeksgroep werd een afname in de ervaren pijn gezien, terwijl de controlegroep gelijk bleef. Er is hierbij een significant behandeleffect gevonden. Dit effect was weer verdwenen bij de follow-up, toen er gestopt was met toedienen van vitamine D en het calciodolgehalte weer afnam.

Een kanttekening bij dit onderzoek is dat bij de gehele onderzoekspopulatie het calciodolgehalte steeg, wat waarschijnlijk te maken heeft met de tijdsperiode waarin het onderzoek plaatsvond. Er  werd gestart in de winter en de volgende metingen waren in de lente en zomer. In de zomer neemt het calciodolgehalte altijd toe vanwege de toename van zonlicht.

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar en discussie over vitamine D suppletie bij tal van aandoeningen. In een overzichtsartikel bleek dat er voor géén van de aandoeningen een overtuigende verbetering was op primaire uitkomstmaten (de Vries, 2014). Het huidige onderzoek is verricht in een kleine onderzoekspopulatie. Verder onderzoek is dus nodig om de hypothese dat vitamine D suppletie tot vermindering van pijn leidt bij fibromyalgie te testen.

Auteur: Marieke Goossens.

Wepner F, Scheuer R, Schuetz-Wieser B, Macharcek P, Pieler-Bruha E, Cross HS et al. Effects of vitamin D on patients with fibromyalgia syndrome: A randomized placebo-controlled trial. Pain 155 (feb 2014), 261-268.