Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Smaakversterker mono...

Onderzoek uit Kenia suggereert dat consumptie van mononatriumglutamaat (Engelse afkorting: MSG) chronische pijn in de hand werkt. MSG is de belangrijkste bron van vrij glutamaat, maar vrij glutamaat komt ook van nature voor in sojasaus en parmesaanse kaas. Ook voedingsmiddelen met 'gehydrolyseerd proteïne' kunnen glutamaat bevatten. De link tussen MSG en pijn werd gevonden in een erg kleine pilotstudie.

Gezondheidsraad advi...

De Gezondheidsraad adviseert nieuwe criteria voor de diagnose voor ME/CVS (voorheen vaak chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd). Dit advies legde de Gezondheidsraad op 19 maart voor aan de Tweede Kamer. Het advies is gebaseerd op een rapport van de Amerikaanse National Academy of Medicine uit 2015. Volgens de Gezondheidsraad moet ME/CVS niet meer gezien worden als syndroom, maar als een ziekte waarvan de klachten behandeld moeten worden. De symptomen kunnen verlicht worden met behulp van bijvoorbeeld medicatie of multidisciplinaire behandeling. Hoewel cognitieve gedragstherapie voorheen vaak geadviseerd werd, kan dat volgens de nieuwe richtlijnen nog wel, maar het ‘moet’ niet meer.

Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Naar boven

Untitled Document
Weinig opbrengst van labonderzoek bij verdenking fibromyalgie

Routinematige bepaling van het creatinekinase (CK) en thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) leveren zelden nieuwe inzichten op bij patiënten die zijn verwezen met klachten die passen bij fibromyalgie. Dat geldt in ieder geval voor de 373 overwegend vrouwelijke patiënten die werden verwezen naar de reumatologen van de Sint Maartenskliniek (Rheumatology. 2016; online 30 maart). Nienke Lesuis en collega’s bepaalden bij alle patiënten het CK en TSH. Daarnaast werden anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek verricht zoals gebruikelijk.

Het percentage patiënten met een afwijkend CK was – afhankelijk van de gekozen afkapwaarden – 7,5% (referentiewaarde: 171-470 U/l) of slechts 0,5% bij gebruik van de veel strengere referentiewaarden van de European Federation of the Neurological Societies. De 2 patiënten met een sterk verhoogd CK hadden geen afwijkende waarden bij herhaling van de test. Bij geen van de 28 patiënten met verhoogde waarden werd een spierziekte geconstateerd. De meesten hadden als einddiagnose ‘fibromyalgie’ (n = 25). Andere diagnosen waren osteoporose, gewrichtspijn, en ankyloserende spondylose. Ook de TSH-bepaling leidde niet tot alternatieve diagnosen. Bijna 5% had een afwijkende TSH-waarde, 3,5% te hoog en 1,4% te laag. Slechts 1 patiënt had een iets verlaagd vrij T4. Bij alle patiënten met afwijkende TSH-waarden werd de diagnose ‘fibromyalgie’ gesteld.

De onderzoekers concluderen dat CK en TSH niet routinematig moeten worden bepaald bij een vermoeden van fibromyalgie. Zij wijzen er wel op dat het gaat om een geselecteerde populatie. Bijna 1 op de 3 patiënten was verwezen voor een second opinion (29%). Mogelijk hadden artsen uit de eerste of tweede lijn patiënten met afwijkende CK- en TSH-waarden al naar andere specialisten verwezen of behandeld. Lesuis en collega’s verwachten wel dat hun conclusies generaliseerbaar zijn naar poliklinieken reumatologie.