Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Magnesium vermindert...

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo.

Oscillations in Spec...

A new study from the U.K. shows that oscillations, or variations, in specific brain waves seem to correlate with fibromyalgia (FM) pain symptoms and fatigue in a small group of female patients. Findings from the study, “Altered theta oscillations in resting EEG of fibromyalgia syndrome patients,” can be found in the European Journal of Pain.

Naar boven

Untitled Document
Weinig opbrengst van labonderzoek bij verdenking fibromyalgie

Routinematige bepaling van het creatinekinase (CK) en thyreoïdstimulerend hormoon (TSH) leveren zelden nieuwe inzichten op bij patiënten die zijn verwezen met klachten die passen bij fibromyalgie. Dat geldt in ieder geval voor de 373 overwegend vrouwelijke patiënten die werden verwezen naar de reumatologen van de Sint Maartenskliniek (Rheumatology. 2016; online 30 maart). Nienke Lesuis en collega’s bepaalden bij alle patiënten het CK en TSH. Daarnaast werden anamnese, lichamelijk en aanvullend onderzoek verricht zoals gebruikelijk.

Het percentage patiënten met een afwijkend CK was – afhankelijk van de gekozen afkapwaarden – 7,5% (referentiewaarde: 171-470 U/l) of slechts 0,5% bij gebruik van de veel strengere referentiewaarden van de European Federation of the Neurological Societies. De 2 patiënten met een sterk verhoogd CK hadden geen afwijkende waarden bij herhaling van de test. Bij geen van de 28 patiënten met verhoogde waarden werd een spierziekte geconstateerd. De meesten hadden als einddiagnose ‘fibromyalgie’ (n = 25). Andere diagnosen waren osteoporose, gewrichtspijn, en ankyloserende spondylose. Ook de TSH-bepaling leidde niet tot alternatieve diagnosen. Bijna 5% had een afwijkende TSH-waarde, 3,5% te hoog en 1,4% te laag. Slechts 1 patiënt had een iets verlaagd vrij T4. Bij alle patiënten met afwijkende TSH-waarden werd de diagnose ‘fibromyalgie’ gesteld.

De onderzoekers concluderen dat CK en TSH niet routinematig moeten worden bepaald bij een vermoeden van fibromyalgie. Zij wijzen er wel op dat het gaat om een geselecteerde populatie. Bijna 1 op de 3 patiënten was verwezen voor een second opinion (29%). Mogelijk hadden artsen uit de eerste of tweede lijn patiënten met afwijkende CK- en TSH-waarden al naar andere specialisten verwezen of behandeld. Lesuis en collega’s verwachten wel dat hun conclusies generaliseerbaar zijn naar poliklinieken reumatologie.