Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Magnesium vermindert...

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo.

Oscillations in Spec...

A new study from the U.K. shows that oscillations, or variations, in specific brain waves seem to correlate with fibromyalgia (FM) pain symptoms and fatigue in a small group of female patients. Findings from the study, “Altered theta oscillations in resting EEG of fibromyalgia syndrome patients,” can be found in the European Journal of Pain.

Naar boven

Mogelijke oorzaken

De meeste deskundigen op dit gebied zijn van mening dat fibromyalgie door meerdere factoren wordt bepaald.

Een spastische darm is een bekend en veel voorkomend verschijnsel. Een studie uit 2008 bracht aan het licht dat er bij fibromyalgiepatiënten sprake is van een overgroei van schadelijke bacteriën in de dunne darm wat kan leiden tot een verhoogde permeabiliteit van de darm (‘lekkende darm’). Inderdaad komen maagdarmproblemen veelvuldig voor bij personen met fibromyalgie. Van de patiënten met fibromyalgie heeft 30% tot 70% het prikkelbaardarmsyndroom (PDS). Een overgroei van schadelijke darmbacteriën in de dunne darm is in verband gebracht met het prikkelbaardarmsyndroom en is tevens geassocieerd met een verhoogde gevoeligheid voor pijn. Volgens de Amerikaanse wetenschapper dr. Christopher Bray leidt dit tot een verhoogde permeabiliteit met als gevolg dat er ontstekingsbevorderende stoffen zoals cytokinen en prostaglandinen via het bloed in de hersenen terechtkomen. Hierdoor neemt de gevoeligheid voor pijn toe en raakt de werking van mitochondriën verstoord. Behandeling met probiotica kan een disbalans van de darmflora herstellen. Hoewel er nog weinig bekend is over het effect van probiotica bij fibromyalgie lijkt het aannemelijk dat een herstel van de darmflora kan bijdragen aan een vermindering van klachten.
 
Een van de symptomen van een vitamine D-tekort zijn onverklaarbare bot- en spierpijnen. Er zijn dus in dit
opzicht gelijkenissen met fibromyalgie. Ook blijkt uit een studie met vijftig vrouwen dat diegenen met de
aandoening een significant lagere vitamine D-spiegel hadden in vergelijking met gezonde vrouwen
(gemiddeld 38 nmol/l versus 47 nmol/l). De botdichtheid van de lumbale rugwervels was significant lager bij
vrouwen met fibromyalgie in vergelijking met gezonde vrouwen. Vrouwen met de aandoening en een vitamine D-tekort (≤ 50 nmol/l) hadden in vergelijking met lotgenoten met een hogere vitamine D-spiegel significant meer last van stoornissen van het korte termijngeheugen (46% versus 14%), verwardheid (50% versus 18%), stemmingsstoornissen (61% versus 27%), slaapstoornissen (54% versus 23%), rusteloze benen (57% versus 27%) en hartkloppingen (68% versus 36%). Tevens bleek een lagere vitamine D-status gerelateerd aan meer pijnklachten. Ditzelfde gold voor depressieve klachten.
 
Ook komt reuma vaak in het voorgeslacht voor. Vaak blijkt dat een merendeel van de fibromyalgiepatiënten last hebben van virale belastingen. Veel voorkomende virussen zijn het pfeiffervirus en het herpesvirus. Vaak zijn het "oude" virussen die nog steeds aanwezig zijn in het lichaam maar niet meer traceerbaar middels regulier bloedonderzoek.

Veel voorkomend  zijn ook bacteriële belastingen waaronder de tekenbeetbesmetting of te wel ziekte van lyme. Veel fibromyalgiepatiënten lopen, vaak zonder dat ze dit zelf weten, rond met een tekenbeetbesmetting. 

Fibromyalgie komt ook meer voor bij mensen met bepaalde eigenschappen.

Meer en meer deskundigen veronderstellen dat fibromyalgie mede ontstaat door toxische overbelasting en verzuring. Als de lever niet meer in staat is zijn gifstoffen te verwijderen, worden deze opgeslagen in de spiervezels en het bindweefsel, wat voor de fibromyalgiepatiënt veel klachten kan veroorzaken. 

Een Amerikaanse chiropractor ontdekte dat bijna alle mensen met fibromyalgie terugkomende rugklachten hebben. De oorzaak was een slecht functionerende alvleesklier. De alvleesklier produceert te weinig enzymen bij fibromyalgie waardoor bloedsuikerschommelingen en spijsverteringsproblemen ontstaan. Met een verzwakt afweersysteem als gevolg. 

Veel fibromyalgiepatiënten ervaren chronische stress. Relatieproblemen maar ook problemen uit het verleden kunnen daarbij een rol spelen. Fibromyalgie openbaart zich vaak na een periode van langdurige stress. Doordat chronische stress vaak "diep" in het onderbewuste systeem aanwezig is kan hierdoor een slaapprobleem ontstaan. De fibromyalgiepatiënt komt dan ook vaak volkomen verstijfd uit bed.  Een verklaring kan zijn dat tijdens de slaap het onderbewustzijn nog steeds bezig is met het verwerken of herbeleven van de (emotionele) problemen uit het verleden. Van een herstellende diepe slaap kan dan ook geen sprake zijn. 

De vraag of fibromyalgie al dan niet erfelijk is, is nog steeds niet duidelijk. Volgens sommige wetenschappers is de aandoening het resultaat van een genetische afwijking die van moeder op dochter wordt overgeleverd. Ook wordt gesteld dat de genen het pijnproces regelen. Mensen met fibromyalgie zouden gevoelig zijn voor pijnen die anderen niet voelen. De verantwoordelijke genen zijn tot dusver echter nog niet gevonden. 
 
Meer recente studies laten zien dat het centrale zenuwstelsel afwijkend reageert. Duitse wetenschappers zagen bij personen met fibromyalgie dat het centrale zenuwstelsel significant anders prikkels verwerkte dan bij gezonde personen. Fibromyalgiepatiënten hadden een significant lagere pijndrempel en een significant verhoogde gevoeligheid voor pijn. Andere afwijkingen die gezien werden zijn een verminderde cortisolsecretie
(verstoring hypothalamus-hypofyse-bijnieras), een toename van ontstekingen en oxidatieve stress. Ook
zijn er aanwijzingen dat de spiegel van het groei hormoon (aantoonbaar door insulineachtige groeifactoren-
1, IGF-1) verlaagd is. Andere kenmerken zijn een verlaagd serotoninegehalte, een verstoord energiemetabolisme en een disbalans van de vitaminestatus.
 
Diverse studies hebben inmiddels aangetoond dat er een verstoring is van het metabolisme van coënzym Q10 bij fibromalgie. Coënzym Q10 is een belangrijke stof voor de energieproductie in de mitochondriën. Zonder Q10 kan er niet voldoende ATP geproduceerd worden. In sommige studies werd een verlaagde bloedspiegel
van het coënzym gezien, andere studies lieten een verstoorde verdeling van het coënzym zien over de diverse bloedcellen. Mogelijk dat dit leidt tot een toename van oxidatieve stress bij personen met de aandoening. Een recentere studie toont dat coënzym Q10 betrokken is bij de regulatie van de serotonine-concentraties en depressieve klachten kan verminderen bij fibromyalgiepatiënten.