Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Gezondheidsraad advi...

De Gezondheidsraad adviseert nieuwe criteria voor de diagnose voor ME/CVS (voorheen vaak chronisch vermoeidheidssyndroom genoemd). Dit advies legde de Gezondheidsraad op 19 maart voor aan de Tweede Kamer. Het advies is gebaseerd op een rapport van de Amerikaanse National Academy of Medicine uit 2015. Volgens de Gezondheidsraad moet ME/CVS niet meer gezien worden als syndroom, maar als een ziekte waarvan de klachten behandeld moeten worden. De symptomen kunnen verlicht worden met behulp van bijvoorbeeld medicatie of multidisciplinaire behandeling. Hoewel cognitieve gedragstherapie voorheen vaak geadviseerd werd, kan dat volgens de nieuwe richtlijnen nog wel, maar het ‘moet’ niet meer.

Meditatie vermindert...

Chronische pijn kan het normale dagelijkse leven aardig belemmeren. De statistieken vandaag de dag zijn alarmerend;  veel mensen lijden chronisch pijn. Pijnstillers zijn niet altijd het antwoord. Meditatie is een (bewezen) methode die daadwerkelijk effectief voor pijn verlicht. Pijnklachten verminderen aanzienlijk en de pijn is minder intensief, zo blijkt uit diverse onderzoeken.

Magnesium vermindert...

Een dubbelblinde RCT onder zestig depressieve patiënten gepubliceerd in het vakblad Nutrition laat zien dat een verhoogde bloedwaarde magnesium de symptomen van depressie significant verlaagt ten opzichte van placebo.

Naar boven

Most articles you read on fibromyalgia (FM) will focus on symptoms such as, vitamin deficiencies, hormone imbalance, mineral resorption, or lowered cell function. Then they talk about the symptoms of these symptoms: muscle pain, back pain, sleeplessness, depression, chronic fatigue, irritable bowel, etc. The problem is that with this disease, until we discover its underlying cause, we are left in the dark chasing never-ending symptoms. Time and time again you will read, "No one knows the cause of fibromyalgia…." and so fibromyalgia sufferers believe that they are left with an endless revolving door of symptom care, as their condition worsens, they rush from one temporary relief to the next.

The truth is that the underlying cause of fibromyalgia has been found and thousands of people have been helped. This discovery stemmed from a certain chiropractor's work on Degenerative Disk Disease (DDD) in the 1980's. Dr. Brice Vickery found that an alarming number of his patients had a consistent severe imbalance in the pancreas meridian points for protein, carbohydrates, and fat (these points were discovered by Reinholdt Voll M.D.) These same patients would not hold their chiropractic adjustments. Suspecting structural changes in the spinal disks, Vickery used the CAT scan and MRI. He knew that structural changes must be present and that he needed an adequate testing method and so developed the BEV Tests and the Confirmatory Challenge Tests (both of which have been published in professional journals in 1989 and 1991) These tests showed Grade 1 intradiskal lesions (lesions inside the disks) in all the patients with pancreatic point imbalances. Vickery deduced that even if his patients were eating enough dietary protein, their pancreatic ability to produce digestive enzymes must be inhibited to the point that complete digestion of protein, carbohydrates and fats was impossible, leaving them deficient in systemic protein.

Vickery knew that food must be broken down to its basic components of amino acids in order to be reassembled into systemic proteins by the body. Partially broken down food is at best useless and at worst irritating to the system. If the system does not have the proper materials, it cannot provide maintenance, protection, and repair services to the body. Immune cells, hormones, fluid regulators, brain functions, energy production, structural integrity, clotting factors, nervous tissue, joint receptors, enzymes, and on and on, these things require adequate amounts of systemic protein. If just a small amount of the food we eat is being completely digested, then we will only have a small number of systemic proteins to take care of the huge job of maintaining our bodies in a state of good health. If we don't have the systemic proteins that our body needs to regulate, repair, protect and maintain our system, we cannot maintain good health. We can only get these proteins if our body breaks its food down fully into the basic building blocks, amino acids. This can only happen if the pancreas and duodenum are able to make the proper enzymes to complete digestion